โรงแรมมณีสังขะ
http://www.maneesangka.com  

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์
http://province.prd.go.th/surin/


อบจ เมืองสุรินทร์
http://www.surinpao.org/


จังหวัดสุรินทร์
http://www.surin.go.th/