งานช้าง จองห้องพักภายในเดือนมิถุนายน 2559 ** รับส่วนลดทันที 30% ** จากราคาปกติ หมายเหตุ ราคาไม่รวมตั๋วงานแสดงต่างๆ ดังนี้ งานช้าง ราคา 500 บาท/ใบ งานแสงสีเสียง ราคา :

สำรองห้องพักกรุณาติดต่อ : โรงแรมมณีโรจน์
โทรศัพท์ 044-514569
แฟกซ์ 044-511542
อีเมล์ maneerotehotel_54@hotmail.com