สำรองห้องพักกรุณาติดต่อ :

เบอร์โทรศัพท์ 044-539-477-9

อีเมล์ : maneerotehotel@hotmail.com