สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยประสาท
ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม ห่างจากตัวจังหวัด 58 กม. ชาวบ้านตากลางเป็นชาวส่วยเดิมมีอาชีพในการคล้องช้าง ฝึกช้างและเลี้ยงช้าง ปัจจุบันยังมีวิถีชีวิตความผูกพันและเลี้ยงช้างไว้เป็นเพื่อนร่วมชายคาเดียวกัน

วัดบูรพาราม พระอารามหลวง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองฯ เป็นวัดเก่าแก่ มีอายุประมาณ 200 ปี สร้างโดยพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง เจ้าเมืองสุรินทร์ท่านแรกวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐ์บานหลวงพ่อพระชีว์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสุรินทร์

อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ตั้งอยู่ทางเข้าเมืองสุรินทร์ ด้านทิศใต้ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 0 ถนนสุรินทร์-ประสาท เป็นบริเวณที่เคยเป็นกำแพงเมืองชั้นในของตัวเมือง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2527 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ผู้สร้างเมืองสุรินทร์ครั้งแรก

อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เป็นอ่างเก็บน้ำของโครงการชลประทานสุรินทร์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 8 กม. มีทิวทัศน์สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจชาวสุรินทร์ยามเย็น

กลุ่มปราสาทตาเมือง กิ่ง อ.พนมดงรัก ห่างจากตัวจังหวัด 89 กม. อยู่ติดกับขายแดนไทย-กัมพูชา เป็นปราสาท 3 หลัง แต่ละหลังอยู่ติดกันประมาณ 200 เมตร สำหรับปราสาทตาเหมือนธม เป็นปราสาทหลังใหญ่ประกอบด้วยปรางค์ 3 องค์ สร้างด้วยหินทราย หันหน้าไปทางทิศใต้ มีลวดลายจำหลักที่งดงาม

บ้านเขวาสินรินทร์ กิ่ง อ.เขวาสินรินทร์ ห่างจากจังหวัดประมาณ 18 กม. เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้าไหม ปะเกือม และทำเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สืบทอดต่อกันมาเป็ฯระยะเวลานาน